Контакт

ФТН-ИРАМ-РТ д.о.о.

Фрушкогорска 11, 21000 Нови Сад

Телефон: 021-4801-100

Факс: 021-4801-116

Интернет: www.ftn-iram-rt.com

 

Пословни подаци

ПИБ: 100715034

Матични број: 08263426

Жиро рачун: 310-6298-40