Аутоматизација

Примарну делатност ФТН-ИРАМ-РТ представља развој аутоматских система за прикупљање и обраду података, односно, развој SCADA система за рачунарско надгледање и контролу системских процеса у сложеним индустријским постројењима.

ТЕЛЕМЕТРИЈСКИ СИСТЕМИ

 • Концепт система телеметрије оптимизован је за гасоводне мреже
 • Систем се може применити и у осталим сегментима производње и транспорта
 • Подржане су бројне спрежне опције
 • Висок ниво аутономије RTU станице
 • Генерални приступ је коришћење комерцијално расположивих хардверских компоненти и напредне програмске подршке


scada_mRTU -  Удаљена Телеметријска Станица (УТС)

 • Основна функција је сакупљање и обрада УИ података поља и њихово слање SCADA контролној станици (SCS)
 • РТУ има висок степен аутономије
 • Потпуна примарна и секундарна обрада
 • Памћење промена у случају комуникационих испада
 • Комуникација базирана на TCP/IP протоколу
 • Нова генерација ГАУС РТУ је базирана на индустријским PC

 

ГЕНЕРАЛИЗОВАНИ АКВИЗИЦИОНО-УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ - ГАУС

 • Сопствени SCADA програмски пакет
 • Алати за дефинисање графичке спреге са корисником
 • Визуелизација и контрола процеса путем графичке спреге са корисником