ВДАС

ВИШЕКАНАЛНИ ДИГИТАЛНИ АУДИО СНИМАЧ

  • Омогућава истовремено снимање више аудио сигнала, њихову анотацију и као и архивирање у систем датотека и базу података.
  • Пружа једноставан начин претраживања базе података по снимњеним аудио записима и по унетим анотацијама као и њихово преслушавање.
  • Систем је конципиран на клијент-сервер архитектури у LAN мрежи (слика 1).
  • Подржани су различити типови формата снимања (wav, mp3).
  • Постоји могућност ручног или аутоматског покретања процеса снимања.
  • Корисници система се региструју преко корисничког имена и лозинке које уносе приликом пријављивања у систем.
  • Уз помоћ администраторске апликације могуће је различитим корисницима доделити специфична права чиме се обезбеђује интегритет снимљеног материјала.

vdas

Архитектура вишеканалног дигиталног аудио снимача